"היום הגדול" מגיע - תינוק עומד להיכנס לעולם הזה. האם הברווזוני גומי כבר מסודרים בשורה ומחקים להגעתו של התינוק? לפני ...