בימים בהם קשה להזכר בערגה בעבר  לחיות ההוה לחייך וללמוד  היה עבר הווה  והעתיד מחייך…. אם…. אם קצת יהיה לב ...