לבקשת הקהל…הנה עוד סמינריון לדוגמא במשפטים שפרסמה אקדליסט. רעיון מעולה לעבודה סמינריונית מקורית במשפטים.. אקדליסט ממליצה למעשה להשתמש ברעיון המרכזי- ...

מאמר נחמד שפורסם ממש השבוע בטופ סמינר :עבודת סמינריון – הצעת מחקר עם דוגמא: 1. מומלץ להחליט על שאלת המחקר ...