שרית לולאי טילינגר מספרת על המחירים שיש להצלחה ואיך שמלת פונצו אחת מסובבת חלומות ...