דוגמא מאקדליסט לסמינריון בהפרעות קשב. מיקוד העבודה הוא מתבגרים סמינריון הפרעות קשב אצל מתבגרים | אקדליסט הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות ...