קדוש מעונה, מבוסס על מחזה מאת מריוס פון מיינבורג. חוות דעת על הצגה חדשה של תיאטרון גשר. ...

בתאטרון גשר מוצג מחזה מקורי המבוסס על "דון קיחוטה" של סרוונטס. המחזה מעתיק את הדמויות אל הכלא ועוסק בשאלות של ...

אותלו הוא מחזה הבגידה האולטימטיבי: בגידתה לכאורה של דזדמונה בבעלה אותלו 'השחור', ובגידתו למעשה של יאגו 'הישר' באותלו התמים ...