סופגניות לא בא לי לטגן וחבל על הטרחה פה כי אין מי שיאכל ובכל החג הזנ נגסתי בשתיים קנויות ...