פסטיבל ירושלים הבינלאומי בפתח, ובכל פעם כשאני נוחתת לתקופה הזאת של ימי טרום פסטיבל, אני חושבת שכבר שום דבר לא ...