אם תמונה שווה אלף מילים – וידאו שווה מיליון מילים כולם מכירים ודאי את הפתגם הידוע "תמונה אחת שווה אלף ...