למה הוא עושה לי את זה, נתתי לו את כל החיים שלי והוא, הולך לחפש בחוץ סקס, כאילו שאין לו ...