לחמניות בריטיות מהירות הכנה, ללא שמרים, בגירסה מעט מתוקה ומאד טעימה ...

חברתי הטובה לא גרה בישראל. השבוע שוב צבטו בי הגעגועים. המרחק הפיזי בינינו גדול. מדי. אבל החיבור הנפשי הוא בנימי ...