יש בספר מסר נוקב שנוגע למחשבה עצמאית, לייחודיות של כל אדם בפני עצמו ולתוצאות של מי שמעז לא לנהות אחרי ...