הילד נולד בקומה השלוש עשרה בבית חולים מודרני וגדול. כשהרופא קרא בשמי והושיט לי את השמיכה התכלכלת, ובה פעוט יפהפה ...