המלצות על שלושה ספרי מקור לילדים, שונים מאוד זה מזה וכולם נפלאים ...