באיזו אות התחיל סיפור הבריאה, אנו יודעים. אך למה נבחרה דוקא היא? גירסה מעניינת ומעוררת מחשבה של אסנת נווה ...