אמונה נגלית, נוכחת, במפגש הקולות הפנימיים אשר עדיין לא פרצו החוצה. לתודעה יש קול המבטא מסע אל אבולוציה והתפתחות במפגש ...

רודולף שטיינר הינו אחד מהוגי הדעות המשפיעים שהשאירו את חותמם על חיי היומיום שלנו. 'מבחר כתבים' מביא את שלושת ספרי ...