מסע נוסטלגי אל ילדותו והתבגרותו של המחבר בן קיבוץ להבות הבשן. סיפור על קיבוץ ואנשיו שבליבם להטה אש של אמונה, ...

קובץ סיפורים שונה ואחר,סיפורים מהחיים ומחשבות מחויכות על החיים פרי עטו של אדם חכם המביט וכותב על כל מה שעיניו ...

זהו מסמך חשוב להבנת הגזענות והאפליה על כל סוגיה, שחורים, לבנים, נשים, להטבי"ם. מסמך אנתרופולוגי קשה. ...

הספר מתאר את חייו של אגר ללא מילים מיותרות. מהגיל שהובא אל הכפר ועד למותו. תהפוכות החיים והשנים מראשית המאה ...

בשפה פשוטה ותאורים יומיומים שיש בהם לעג וסאטירה מעלה זושצ'נקו את סבלם וכאבם של אזרחי ברית המועצות תחת השלטון הקומוניסטי. ...