סודות, תככים, מתח ואהבה משולבים אלה באלה בסיפור המשלב עבר והווה יחד ...