סיפור חייו האמיתי של בריינהרד היידריך ואת ההתנקשות בו תוך מעקב אובססיבי אחר סיפורם של המתנקשים ...

זה לא ספר שואה "קלאסי" כי בתפיסה, במחשבה, בחינוך המשפחתי והלאומי שלי התרגלתי לספרות מאוד מסויימת. הספר הזה שונה - ...

זהו סיפור שואה, שבמהותו אינו שונה מסיפורי שואה רבים אחרים, אלא שתחילתו לא באחת מארצות אירופה אלא בלוב. סיפור אמיתי. ...