היונים הומות גור- גור גור, העכברים מצייצים צויץ- צויץ, האווזים מגעגעים גע- גע- גע ומי הם המלחששים? ...