עיבד: הבמאי ארי פולמן, אייר: דוד פולונסקי, הוצאת דביר ...