"המחפש בחוץ לעולם לא ימצא את מה שבפנים כל העת נמצא." (עמ' 23). ...