הערב שמעתי, עוד פעם, על ענק שהלך בטרם זמנו, הערב הבנתי, ששוב התבגרתי אבל עדיין אני גמד קטון, כי מי ...