כיצד ניתן לשנות מראה שחקנים  וליצור באמצעות כלים ויזואליים שינויים במבנה הפנים והגוף ובכך להפיח חיים בתסריט וליצור כל דמות ...