כיום כל מקום כמעט קורא לעצמו ספא, כך שהבחירה בין האפשרויות השונות קשה מסיבה אחת – אין כמעט שום דרך ...