לפני כ-4 שנים הוזמנתי לראשונה להשתתף בסיור לילות רמאדן בישוב טייבה אשר בשרון המזרחי. העיר טייבה לבשה חג לכבוד חודש הרמאדן. ...