בשר, בשר ועוד קצת בשר. וגם: אירלנד, סין, ספרד ועוד ...