אין מספיק חברות כנסת, מנכ"ליות או יזמיות? דווקא בעולם הפיננסי בעל האופי המסורתי אפשר למצוא מספר לא מבוטל של נשים ...

כיום יותר מאי פעם עמדות מפתח כלכליות בישראל מאוישות על ידי נשים • ועדיין, רוב המשרות הכלכליות מאוישות על ידי ...