אקדליסט תשמח לסייע בכתיבת עבודות דמר במערכות מידע ! תבחר נושא ונתחילף כולל בסיס נתונים באקסס ומסכים מלאים ועובדים. גם ...