לבקשת הקהל…הנה עוד סמינריון לדוגמא במשפטים שפרסמה אקדליסט. רעיון מעולה לעבודה סמינריונית מקורית במשפטים.. אקדליסט ממליצה למעשה להשתמש ברעיון המרכזי- ...

סמינריון במשפטים רצוי להתחיל בעבודה במשפטים לדוגמא. להתרשם ולבחון היטב את המבנה. ממש לפני הכל רצוי מאוד לבחון עבודה מעולה ...