בערוב ימיו, מיכאיל וורושילובסקי מזמן את קרוביו למילות פרידה. אך מילים אלו מוצגות להם בצורת שלושה סיפורים. מה הם הסיפורים ...