מכתב שכתבתי, וגם לבטח כמו עוד הרבה מכתבים, לא ישנה העולם,   ורק בזכות שאהבתי, ואהבתי, אהבתי את כולם, ...