מוניקה מ"חברים" הצהירה שהוציאה את כל המילויים מהפנים. "אני הכי טבעית שאפשר להיות", סיפרה, "ועכשיו אני דומה יותר למי שהייתי" ...