המילה: 'תתאבד' הפכה להיות שגורה בקרב ילדים. אם פעם הסתפקו ב-'די כבר', עכשיו אומרים 'תתאבד' ויותר מזה. וכן, זה יכול ...