הגשם לא מפסיק לטפטף ובדיוק עכשיו אתם נזכרים עד כמה כל הנושא הזה היה מעיק בחורף הקודם? כמה פעמים אפשר ...