מלונות חדשים שנבנו מסביב לחופי הכנרת , יוקרתיים בעיקר, משכיחים במידת מה את ישראליותה של הכנרת. את הישראליות הזו תמצאו במרחבי ...