כשאומרים סיר פלא לא מבינים איך אני עומדת בצד מחייכת בעצב ועני בורקות בדמעות . סיר פלא מזכיר לי נשכחות ...