לקינוח הטעים הזה הגעתי מתוך מחשבה על נפש יקרה לי ששומרת כשרות ולא דוגמת חלב ובשר יחד . מאחר ובעני ...