אם אינכם אוהבים את העבר שלכם, קבלו רעיון – שכתבו אותו מחדש. אם אינכם יודעים הכל על הוריכם - תמציאו. ...