משולחנה של חברת מועצת העיר ... רשויות מקומיות קובעות את מחירי הצהרונים, אבל בשביל להוריד את המחיר בעקבות גל מחאה, ...