לבחור בי זאת עבודה קשה; עבודה יומיומית מאתגרת. הבנתי שצריך לטפח ולהשקות תמיד, כי אם לא אני נובלת. שנת 2015 ...