לכבוד השנה החדשה והמזל שתביא עימה, משהו ישן, משהו חדש, משהו מושאל ואולי גם משהו כחול. ...