כשאבא נחוש להציל את בתו, כלום לא יעמוד בפניו! ...

סיפור שני בסדרת חיים שלמים לחיות. ניתן לקרוא כבודד. כשמגיעים לשפל, ישנה רק דרך אחת והיא למעלה. ...