מאת: אורנה שפטר, עו"ד ועו"ס הם מתקשרים אלי ומבקשים פרטים על הקבוצה. אחרי שאני מסיימת להציג אותה, הם ...