לבקשת הקהל…הנה עוד סמינריון לדוגמא במשפטים שפרסמה אקדליסט. רעיון מעולה לעבודה סמינריונית מקורית במשפטים.. אקדליסט ממליצה למעשה להשתמש ברעיון המרכזי- ...