היום אני בוחרת לכבות את הרדיו ולהשתיק את קבוצות הוואסטאפ. היום אני בוחרת לראות את הטוב; כפי שלימדה אותי סבתי, ...

בסוף שנת 2018, נראה לי מוגזם שאני צריכה להסביר למישהו למה נשים צריכות להיות נוכחות. אנחנו מהוות חמישים אחוז מהאוכלוסייה, ...

מוסר כרוך גם באמירה ערכית של חברה על מה לגיטימי ומה לא. העובדה שישנן נשים שמוכרות את גופן, אפילו מבחירה, ...

שיימינג נגד סרבני גט אינו כלי יעיל כפי שהיה בעבר ויש לזכור שהמטרה היא חירותה של האישה ושהמפתח אינו נמצא ...