שילי פרלמן בטור האישי מדברת עם סיום שנת הלימודים, על ציונים ועל "תוצאות" ...