"המחפש בחוץ לעולם לא ימצא את מה שבפנים כל העת נמצא." (עמ' 23). ...

אני דודה של הדר, מלאכית הדממה הלוקה בתסמונת רט, הפוגעת בכל מילימטר מגופה. אין עדיין תרופה לתסמונת, אך כשתימצא, נוכל ...