לאתי היא הצילה את החיים, גילה התגברה בעזרתה על הפחד, 5 סיפורי ניצחון של נשים ...