טרשת נפוצה היא מחלה נוירולוגית. למרות זאת, מקשרים אותה לנפש בצורה הדוקה. ...